Hanuman Bhajan

हनुमान चालीसा Hanuman Chalisa Lyrics Hindi | Free Hanuman Chalisa Lyrics Hindi

हनुमान चालीसा Hanuman Chalisa Lyrics Hindi | Free Hanuman Chalisa Lyrics Hindi हनुमान चालीसा दोहा :- श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि |बरनऊं रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि || बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार |बल बुद्धि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार || हनुमान चालीसा चौपाई :- जय हनुमान ज्ञान […]

Scroll to top